Kurt J. Lesker

Komponente Vakuuma

 • Feedthrough & Viewports
 • Prirubnice
 • Kontrola Kretanja Uzoraka
 • Vakuum Pumpe
 • Stupice i Filteri
 • Leak Detectors
 • Residual Gas Analyzers (RGAs)
 • Vakuum Tekućine i Ulja
 • Mjerenje i Kontrola Tlaka
 • Vakuum Ventili

Procesni Sustavi

 • Sustav Depozitiranja Tankim Slojem
 • TORUS® Magnetron Sputtering Cathodes
 • Izvori Napajanja
 • Laboratorijska Oprema
 • Demo Sustavi

Materijali

 • Mete Raspršenja
 • Materijali Evaporiranja
 • Izvori Evaporacije
 • Materijali za Depoziciju

Vakuum Komore