Reologija

Rotacijski reometri

Modularni napredni reometorski sustavi za bržu i sveobuhvatnu karakterizaciju materijala. Uz dodatke za praktički svaku aplikaciju i softver za sve korisničke razine, Thermo Scientific HAAKE reometri su svestrani, inovativni instrumenti za povećanje produktivnosti.

Ekstenzivni reometri

Kvantificirajte svojstva rastezanja tekućina ili polukrutina pomoću Thermo Scientific HAAKE CaBER ™ 1 s kapilarnim prekidom ekstenzije. Idite dalje od ograničenih podataka rotacijskih reometra i pronađite vrijedne informacije o fizikalnim svojstvima materijala.

Online reometri

Thermo Scientific HAAKE PCR (Process Control Rheometer) ima inovativnu tehnologiju kontrole procesa kako bi se osigurala mrežna reološka mjerenja indeksa taline i viskoznosti taline.

Dodaci za reometre

Proširite svoju reološku analizu s informacijama koje pružaju molekularne i mikroskopske analize o vašem materijalu. Kontrolirajte temperature uzorka s velikom točnošću i mjerite specijalizirane materijale.

Viskozimetri padajuće kugle

Precizno izmjerite apsolutnu vrijednost viskoznosti prozirnih Newtonovih tekućina i plinova. Pouzdano određuju ponašanje tekućine za primjenu u kemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i ugljikovodičnoj industriji.

Rotacijski viskozimetri

Mjerite ponašanje viskoznosti točno, brzo i jednostavno pomoću Thermo Scientific Rotational Viscometera. Ovi instrumenti su idealni za testove i usporedna mjerenja za kontrolu kvalitete prema priznatim standardima.