MICROTRAC (ex. FORMULACTION)

Microtrac (ex. Formulaction)nudi instrumente koji koriste nedestruktivne tehnologije za karakterizaciju analita u njihovom prirodnom obliku. Danas njihova rješenja za fizičku stabilnost, veličinu čestica, fazne prijelaze ili karakterizaciju reoloških svojstava vode put do pametne znanstvene analize koja pomaže našim klijentima u postizanju izvrsnosti.

Turbiscan Lab                                   Turbiscan DNS                        Turbiscan Tower