Analiza zraka

Sve stroži regulatorni zahtjevi otežavaju industrijskim proizvodnim pogonima  regulatorno pridržavanje i optimalne performanse procesa.  Zahtjevi za praćenje kakvoće zraka i izvješćivanje u SAD-u, Kini, Indiji, Europi i Latinskoj Americi se mijenjaju i redefiniraju.

Kategorije analize zraka

Ambient Gas Monitoring

Nudimo niz analizatora za praćenje kritičnih onečišćujućih plinova, uključujući CO, NOX, SO2 i druge kao što su CH4 i CO2.

·         Nitrogen and Nitrous Oxide (NO-NO2-NOx-NOY-N2O) Monitoring

·         Sulfur Dioxide (SO2) and H2S Monitoring

·         Carbon Monoxide (CO) Monitoring

·         Ozone Monitoring

·         Methane and Non-Methane Hydrocarbons Monitoring

·         Ammonia (NH3) Monitoring

·         Zero Air

·         Personal and Portable Ambient Gas Monitoring

·         Gas Calibrators

Ambient Particulate Monitoring

Kontinuirano i pouzdano pratite čestice u  zraku pomoću napredne tehnologije. Mjerite kritične regulacijske parametre, uključujući koncentracije PM-10 i PM-2.5.

·         Continuous Air Particulate Monitoring

·         Manual Ambient Air Particulate Sampling

·         Personal and Portable Particulate Monitoring

Analiza zraka