Masena spektrometrija (MS)

Masena spektrometrija (MS) analitička je tehnika koja ionizira kemijske spojeve i razvrstava ione na temelju njihovog omjera mase i naboja. Jednostavnije rečeno, maseni spektar mjeri masu unutar uzorka. Masena spektrometrija se koristi u mnogim različitim područjima i primjenjuje se na čiste uzorke kao i složene smjese.

Maseni spektar je grafikon ionskog signala kao funkcija omjera mase i naboja. Ti se spektri upotrebljavaju za određivanje elementarnog ili izotopnog otiska uzorka, mase čestica i molekula, te razjašnjavanje kemijskih struktura molekula, kao što su peptidi i drugi kemijski spojevi.Orbitrap rotated

U tipičnom MS postupku, uzorak, koji može biti krut, tekući ili plin, ioniziran je. To može uzrokovati da neke od molekula uzorka pređu u nabijene fragmente. Ovi ioni se zatim odvajaju prema njihovom omjeru mase i naboja, podvrgavanjem električnom ili magnetskom polju. Ioni se detektiraju mehanizmom sposobnim za detekciju nabijenih čestica. Rezultati se prikazuju kao spektri relativnog udjela detektiranih iona kao funkcija omjera mase i naboja. Atomi ili molekule u uzorku mogu se identificirati povezivanjem poznatih masa s identificiranim masama ili pomoću karakterističnog fragmentacijskog uzorka.

Saznajte više na Mass Spectrometry Technology Overview !

Iskoristite snagu masene spektrometrije

LC-MS

·         Prepoznajte i kvantificirajte nepoznate spojeve čak i u složenim matricama s našim preciznim LC-MS sustavima.

GC-MS

·         Riješite svoje najzahtjevnije aplikacije s našim GC-MS sustavima visokih performansi.

ICP-MS

·         Identificirajte i karakterizirajte organske i anorganske uzorke na razinama od ppm do ispod ppt.

IC-MS

·         Iskoristite IC-MS kada trebate povećati sposobnosti analize, kao što je otkrivanje i kvantificiranje neočekivanih ko-elucija ili potvrđivanje komponenata u tragovima.

IRMS

·         Dobit ćete jedinstvenu spoznaju o povijesti i podrijetlu vaših spojeva s preciznošću i osjetljivošću.

MS-software

·         Pojednostavite MS analize s našim integriranim softverskim platformama i našim opsežnim  knjižnicama.