Sustavi velocimetrijske slike čestica

TSI-evi PIV sustavi mjere brzinu određivanjem pomaka čestica u točno određenom vremenu pomoću dvopulsne laserske tehnike. Ploha laserskog svjetla osvjetljava ravninu u protoku, a položaji čestica (prirodno prisutnih ili dodanih protoku da bi imali dovoljan broj) u toj ravnini bilježe se digitalnom kamerom. Kratko vrijeme (mikro ili milisekunde) kasnije, drugi impuls osvjetljava istu ravninu, stvarajući drugu postavljenu sliku čestica.

Iz ovih skupova slika algoritmi za PIV analizu dobivaju pomake čestica u traženom području kako bi pružili informacije o brzini na tisućama lokacija – brzo, lako i pouzdano. Svojstva protoka kao što su vrtlog i brzine deformacije dobivaju se za cijelu regiju. Dobivaju se i srednje brzine, intenzitet turbulencije i statistika višeg reda.

MicroPIV sustavi mjere globalna polja protoka u MEMS-u i mikrokanalima, dok sustavi visoke frekvencije okvira pružaju vremenski riješena mjerenja s brzinama ažuriranja u kHz. PIV/PLIF sustavi mjere brzinu i skalarna svojstva.

Da biste saznali više o PIV instrumentima i brojnim područjima istraživanja u kojima je ovaj sustav uključen, posjetite TSI-jevu seriju webinara iz mehanike fluida koju su predstavili naši stručnjaci.

https://tsi.com/learn/fluid-mechanics-webinars/