GC injektori i detektori

 

Instant Connect GC  injektori i detektori dizajnirani su za poboljšanje produktivnosti

Poboljšajte i optimizirajte performanse vaših plinskih kromatografa uz pomoć širokog raspona kvalitetnih injektora, detektora, ventila i dodataka koje nudimo.

GC injektori

Split/Splitless SSL

U SSL (split/splitless) injektor uzorak se uvodi u zagrijanu komoru pomoću igle kroz septum.  Toplina pomaže isparavanje uzorka matriksa. Plin nosioc nakon toga prenosi cijeli uzorak  (splitless) ili  dio  uzorka (split) na kolonu. U split načinu rada, dio smjese uzorak/plin nosioc se ispušta kroz split izlaz. Split injektiranje se preferira prilikom rada s uzorcima s visokom koncentracijom analita (>0.1%) dok je splitless injektiranje najpogodnije za analizu spojeva u tragovima (<0.01%). U splitless načinu, split ventil se otvara nakon predodređenog broja injektiranja kako bi se očistile zaostale teže komponente koje bi inače kontaminirale sistem.Instant Connect SSL Injectors for TRACE 1300 GC Series

PTV injektori

Zamišljeni su da kombiniraju izvedbe hladnog injektora s robusnošću isparavajućih injektora u odnosu na prljave matrice. Uzorak se prenosi kao tekućina u injektor (pri niskim temperaturama), a zatim se jako brzo isparava (pri visokim temperaturama) i prenosi u kolonu.

Instant Connect Helium Saver Module

Revolucionarni Thermo Scientific ™ Instant Connect Helium Saver Modul za laboratorije koji traže slobodu od krize opskrbe helijem, nudi riješenje za GC i GC-MS instrumente kroz cijeli životni vijek uz zadržavanje postojeće metodologije. Za razliku od drugih, Instant Connect Helium Saver Module  je uvijek spreman i radi dok je vaš instrument pokrenut, kao i kada je u stanju mirovanja, pružajući do 14 godina GC & GC-MS operacija iz jednog cilindra helija.

Instant Connect Gas Sampling Valve Module

Injektiranje plina kroz ventil za uzorkovanje plina jedna je od najpouzdanijih i široko rasprostranjenih tehnika za ubrizgavanje para u plinskom kromatografskom sustavu. GSV modul ima svu elektroniku i pneumatiku ugrađenu u modul, uključujući dijelove potrebne za backflush opciju.

GC detektori

Electron Flame Ionization Detector (FID)

FID - u ovom uobičajenom detektoru elektrode su postavljene neposredno uz plamen koji gori uz pomoć vodika blizu izlaza iz kolone. Komponente koje sadrže ugljik prilikom izlaza iz kolone budu pirolizirane pomoću plamena. Ovaj detektor prati samo organske spojeve zbog sposobnosti organskog ugljika da tvori katione i elektrone prilikom pirolize što generira struju između elektroda. Povećanje jačine struje se prevodi u signal koji se pojavljuje kao pik na kromatogramu. Plinovi nosioci kompatibilni s FID-om su helij, dušik, vodik i argon.

Electron Capture Detector (ECD)

ECD, koji koristi izvor radioaktivnih beta čestica (elektrona) za mjerenje  broja zarobljenih elektrona. ECD se upotrebljava za detekciju molekula koje sadrže elemente visoke elektronegativnosti i funkcionalne skupine poput halogena, karbonila, nitrila, nitro skupina i organometale.  U ovoj vrsti detektora, kao plin nosioc se koristi dušik ili 5% metana u argonu. Plin nosioc prolazi između dvije elektrode smještene na kraju kolone, a uz anodu (negativnu elektrodu) nalazi radioaktivna folija kao što je 63Ni. Radioaktivna folija emitira beta česticu (elektron) koja se sudara i ionizira plin nosioc koji stvara više iona koji rezultiraju strujom. Kada se molekule analita s elementima s visokom elektronegativnosti ili funkcionalnim skupinama skupe elektrone, to rezultira smanjenjem struje i generiranjem odgovora detektora.

Nitrogen Phosphorous Detector (NPD)

NPD oblik termičkog detektora gdje dušik i fosfor mijenjaju funkciju rada na posebno obloženom zrnu što rezultira el. strujom koja se mjeri.

Pulsed Discharge Detector (PDD)

PDD koristi stabilno, niskonaponsko, pulsirajuće DC pražnjenje u heliju kao izvor ionizacije. Komponente  iz kolone, koje  teku suprotno od protoka helija, ioniziraju se fotonima iz el. pražnjenja u heliju. Električna polarizacija usmjerava dobivene elektrone prema kolektorskoj elektrodi, pri čemu uzrokuje promjenu u jačini struje koja se detektira kao izlazni signal detektora.

Thermal Conductivity Detector (TCD)

TCD se oslanja na toplinsku vodljivost  tvari koje prolaze oko volfram-renijum filamenta dok kroz njega prolazi struja. U ovoj postavi dušik ili helij su plinovi nosioci zbog njihove relativno visoke termalne konduktivnosti koje drže filament hladnim i održavaju uniformni otpor i električnu efikasnost filamenta. Međutim kada se molekule eluiraju s plinom nosiocem iz kolone smanjuje se termalna konduktivnost što rezultira fluktuacijama u naponu koje se prevode u izlazni signal detektora.