GC Autosampleri

Korak naprijed u automatiziranom uzorkovanju

Ako trebate jednostavan GC tekućinski autosampler ili autosampler koji može raditi sve - uzorkovati tekućine, headspace ili SPME injektiranje te ponavljati pripremu uzorka Thermo Scientific autosampleri su korak naprijed u uzorkovanju tekućih, krutih i plinovitih uzoraka sa preciznošću i pouzdanošću.

 

Istaknuti autosampleri za plinsku kromatografiju (GC)

AI/AS 1310
AS 1310 Series Autosampler

 

AI/AS 1310 Series Autosampler

Procesirajte više uzoraka i poboljšajte konzistentnost i kvalitetu Vaših rezultata. Ovaj robustni i jednostavan GC tekućinski autosampler dostupan je kao AI 1310 Autoinjector s osam pozicija i  AS 1310 autosampler s kapacitetom od 155 uzoraka.  Oba su idealna za QA/QC analize i laboratorije s kojima je potrebna visoka propusnost.

TriPlus RSH™ Autosampler

Plinski kromatograf Trace1300 GC
TriPlus™ 100 LS Liquid Autosampler

Poboljšajte produktivnost Vašeg laboratorija s navedenim  sistemom za napredno manipuliranje uzorcima, koji omogućava automatsko uzorkovanje tekućina, statični headspace, tekuće/headspace uzorkovanje i  solid-phase microextraction (SPME) uzorkovanje i injektiranje.

TriPlus™ 100 LS Liquid Autosampler

Ovaj robotski  X-Y-Z  autosampler se koristi za kompletna i pouzdana automatska tekuća injektiranja bez obzira na matricu ili tehniku.

 Automatizirajte i ubrzajte  Vaše analize hlapivih organskih spojeva. Ovaj moćan headspace autosampler pomaže povećati  propusnost uzoraka i smanjiti troškove po analizi.