Plinska kromatografija (GC)

Plinska kromatografija (GC) je uobičajeni tip kromatografije korišten u analitičkoj kemiji za odvajanje i analizu spojeva koji se mogu isparavati bez razgradnje. Tipične upotrebe GC uključuju ispitivanje čistoće određene tvari, ili odjeljivanje različitih sastojaka smjese. U nekim situacijama, GC može pomoći u prepoznavanju spoja. U preparativnoj kromatografiji, GC se može koristiti za pripravu čistih spojeva iz smjese.

Thermo Scientific Trace 1310 plinski kromatograf

U plinskoj kromatografiji, mobilna faza je plin nosioc, obično inertni plin kao što je helij ili neki drugi plin kao što je dušik. Helij ostaje najčešće korišteni  plin u oko 90% instrumenata, iako je vodik pogodan za poboljšanje odvajanja. Stacionarna faza je mikroskopski sloj tekućine ili polimera na inertnoj krutoj podlozi, unutar metalne kapilare nazvanoj kolona. Instrument koji se koristi za izvođenje plinske kromatografije naziva se plinskim kromatografom. Plinoviti spojevi koji se analiziraju međusobno djeluju sa zidovima kolone, koji su obloženi stacionarnom fazom. To uzrokuje eluaciju svakog spoja u različito vrijeme, poznato kao vrijeme retencije spoja. Usporedba vremena zadržavanja daje GC-u analitičku korisnost.

Automatizirajte rad GC-a od pripreme uzorka do rezultata pomoću rješenja koje nudi Thermo Scientific.

Od pripreme uzoraka i naprednih funkcija upravljanja uzorkovanjem, modernim GC sustavima, kvalitetnim kolonama i najsuvremenijim izvješćivanjem, ova rješenja koristi prehrambena i farmaceutska industrija, instituti i centri za istraživanje okoliša i u drugim područjima kako bi se poboljšali proizvodni procesi te zaštitili ljude i okoliš od štetnih kontaminanata.