IC autosampleri i detektori

Autosampleri za IC sa različitim sposobnostima pripreme uzorkaAS-AP-Front

Odaberite razinu automatizacije koju vaša aplikacija za ionsku kromatografiju (IC) zahtijeva od niza Thermo Scientific ™ Dionex ™ IC autosamplera, koji uključuju autosamplere visoke preciznosti, metal-free, autosamplere za velike volumene te manualne injektore.

 • Dionex AS-AP Autosampler
 • Dionex AS-DV Autosampler
 • Dionex AS-HV Autosampler

IC detektori

dionex-ics-5000-cd-conductivity-detectorIzaberite najbolji konduktivni (CD), elektrokemijskki (ECD), UV/Vis (VWD), PDA detektor ili MS detektor. Naši detektori nude visoku osjetljivost i minimalnu disperziju pikova u PEEK protoku, što čini detektore kompatibilnim s eluentima pH 0-14.

 • Dionex™ ICS-4000 CD Conductivity Detector
 • Dionex™ ICS-5000+ CD Conductivity Detector
 • Dionex™ ICS-4000 ED Electrochemical Detector
 • Dionex™ ICS-5000+ ED Electrochemical Detector
 • Dionex™ ED50A Stand-Alone Electrochemical Detector
 • Dionex™ ICS-Series PDA Photodiode Array Detector
 • Dionex™ ICS-Series VWD Variable Wavelength Detectors
 • Dionex™ ICS-4000 QD Charge Detector and Cell