Accelerated Solvent Extraction (ASE)

Koristeći organska otapala i vodene otopine ili kiseline i baze pri visokim temperaturama i pritiscima, Thermo Scientific ™ Dionex ™ ASE ™ sustav omogućuje ekstrakciju iz čvrstih i polukrutih uzoraka s malim volumenom otapala. Uštedjet ćete vrijeme, otapalo i novac i generirat ćete rezultate u djeliću vremena u usporedbi s tradicionalnim tehnikama kao što je Soxhlet ili sonikacija.

Opis

Dionex™ ASE™ 350 Accelerated Solvent Extractor Automatizirajte ekstrakciju, filtraciju i čišćenje spojeva iz krutih i polukrutih uzoraka u nekoliko minuta koristeći automatizirani Thermo Scientific ™ Dionex ™ ASE ™ 350 Accelerated Solvent Extractor. Ovaj sustav omogućuje ekstrakciju uzoraka 1-100 g, omogućuje nenadziranu ekstrakciju do 24 uzorka i koristi 50 do 90% manje otapala u usporedbi s drugim metodama. Kemijski inertni put podržava kisele i alkalne matrice i otapala. Fleksibilan, jednostavan za rad i ekonomičan, Dionex ASE 350 je idealan za laboratorije s puno uzoraka i za širok raspon aplikacija.
Dionex™ ASE™ 150 Accelerated Solvent Extractor Ekstrahirajte analite iz krutih i polukrutih uzoraka u nekoliko minuta koristeći Thermo Scientific ™ Dionex ™ ASE ™ 150 Accelerated Solvent Extractor. Ovaj sustav automatizira ekstrakciju, filtriranje i čišćenje jednog uzorka, veličine uzorka od 1 do 100 g i koristi 50 do 90% manje otapala od ostalih metoda ekstrakcije. Kemijski inertni put podržava kisele i alkalne matrice i otapala. Fleksibilan, jednostavan za rad i ekonomičan, ASE 150 je dizajniran za uporabu u laboratorijima s manjim brojem uzoraka i za širok raspon primjena.

Brošure i tehničke specifikacije

Brochure: Dionex ASE 150 and 350 Systems – Unsurpassed Extraction Technology, Accelerated Solvent Extraction

Disperzenti i sorbensi za predtretman uzoraka

Dionex™ ASE™ 350 Accelerated Solvent Extractor

Dionex™ ASE™ 150 Accelerated Solvent Extractor

 

Aplikacije

Knjiga aplikacija

Okoliš

POP – workflow i regulatorna usklađenost

Ekstrakcija ugljikovodičnih kontaminanata

Ekstrakcija i GC-Ms analiza PAH-ova iz tla

Određivanje organskih kositrenih spojeva u sedimentu

Određivanje perklorata u vegetaciji

Određivanje BNAs

Ekstrakcija kloriranih herbicida

Ekstrakcija kloriranih pesticida

Ekstrakcija eksploziva iz tla

Ekstrakcija masti iz čokolade

Ekstrakcija organofosfornih pesticida

Ekstrakcija PAH-ova iz uzoraka iz okoliša

Ekstrakcija PCB-a iz uzoraka iz okoliša

Ekstrakcija PCDD-a i dibenzofurana iz uzoraka iz okoliša

Određivanje POPs

Određivanje PBDE

Simultano određivanje trivalentnog i heksavalentnog kroma

Simultana ekstrakcija PAH-ova i PCB-a iz uzoraka iz okoliša

Hrana

Ekstrakcija ostataka pesticida iz hrane

Određivanje PCB-a u ribljem tkivu

Određivanje pesticida u hrani

Određivanje akril-amida u kompleksnim matricama

Ekstrakcija kontaminanata, polutanata i otrova iz životinjskog tkiva

Ekstrakcija ulja iz sjemenki

Ekstrakcija fenolne kiseline iz biljaka

Ekstrakcija ukupnih masti iz uzoraka hrane

Određivanje totalnih nevezanih masti

Određivanje hesperdina u kori naranče

Određivanje organoklornih pesticida u hrani za životinje

Određivanje sulfonamida u životinjskom tkivu

Određivanje spojeva s arsenom u tkivu ribe

Farmaceutika i biotehnologija

Proizvodnja biogovriva – monitoring i analiza

Ekstrakcija ekstrabilnih tvari iz polimernih komponenata

Određivanje udjela ulja u biodizelu

Ekstrakcija nitroglicerina iz transdermalnih flastera

Određivanje PCB-a iz tkiva ribe

Kemija i petrokemija

Ekstrakcija aditiva iz polimernih materijala

Ekstrakcija plastifikatora iz PVC-a

Aditivi u polimernim materijalima

Čišćenje XAD smola

Korisni linkovi

AppsLab Library – analitičke aplikacije

Unity lab services baza znanja