Nano/Capillary HPLC Pumps

Dobijte točne gradijente na najnižim nano protocima kako bi  povećali osjetljivost. Prebacujte se između nano, kapilarnog i mikro protoka bez alata za nekoliko minuta. Nano/Capillary HPLC pumpa za protok nudi fleksibilnost za 2D aplikacije i ima grijani odjeljak za kolone za poboljšanu preciznost.

Opis

Tip pumpe Model Opis
Nano/Capillary

 

UltiMate™ NCS-3500RS Binary Rapid Separation Nano/Capillary Systems Pristupite najvišoj razlučivosti, najbržim analizama i izuzetnoj fleksibilnosti identifikacije u jednom modulu. Thermo Scientific™ UltiMate™ NCS-3500RS Binary Rapid Separation Nano/Capillary kombiniraju ternarnu pumpu, binarnu nano / kapilarnu pumpu s grijanim odjeljkom za kolone u jedan modul.
Nano Flow UltiMate™ NCP-3200RS Binary Rapid Separation Nano Flow Pump Pristupite najvišoj razlučivosti, najbržim analizama i izuzetnoj fleksibilnosti identifikacije  u jednom modulu. UltiMate™ NCP-3200RS Binary Rapid Separation Nano ProFlow pumpe dolaze s rasponom protoka od 0 do 1500 nL / min i radnim tlakom do 900 bara.

Brošure i tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije

RSCLnano sistem