Sistem za derivatizaciju uzoraka (Sample Derivatization System)

Automate derivatization and other small-scale reactions

Obavite grijanje, miješanje i evaporizaciju u jednom sistemu koje daje kompletno riješenje za obavljanje derivatizacije i drugih reakcija u manjem mjerilu s pouzdanošću i jednostavnošću. Thermo Scientific Reacti-Therm Sample Derivatization System Vam može pomoći s prirpremom uzorka za plinsku kromatografiju (GC), koje često uključuje derivatizacijske reakcije u maloj mjeri kao što su  sililacija, alkilacija, i acilacija.

Kreirajte vlastiti Reacti-Therm System

Skinite brošuru za pregled svih dostupnih opcija:

  • Jedinice za grijanje, miješanje i evaporaciju
  • Blokovi za grijanje različitih veličina
  • Opcije za kontrolu temperature
  • Mješalice i viale

Opis

Kompletna riješenja za derivatizaciju

Sistem uključuje Thermo Scientific Reacti-Therm heating/stirring modul za ujednačeno suho grijanje uzoraka, koji možete spojiti s  Reacti-Vap evaporatorom za simultano ili odvojeno dobavljanje stlačenog plina.

  • Pouzdan i jednostavan za korištenje na konstantnim temperaturama
  • Ujednačeno, stabilno suho grijanje: stabilna inkubacijska temperatura između ambijentalne  plus 10°C do 200°C
  • LED zaslon:  uskladite digitalni prikaz temperature s onim koji se nalazi u bloku da biste kalibrirali  zadanu točku
  • Modularan dizajn: izmjenite aluminijske blokove i viale; spojite kompatibilan kompatibilan evaporator
  • Opcija kontrole temperature u bloku pomoću Remote Temperature Probe, opcionalan dodatak koji omogućava kontrolu temperature iz jažica ili viala uzorka
  • Magnetski mješači za heating/stirring modul za simultano miješanje uzoraka u više viala

Tehničke specifikacije i brošure

Brošura

 

Korisni linkovi

Stranice

Analyte Guru – baza aplikacija

Mobilne i računalne aplikacije