IC detektori

Izaberite najbolji konduktivni (CD), elektrokemijskki (ECD), UV/Vis (VWD), PDA detektor ili MS detektor. Naši detektori nude visoku osjetljivost i minimalnu disperziju pikova u PEEK putu protoka, što čini detektore kompatibilnim s eluentima pH 0-14.

Opis

Detektor Opis
Dionex™ ICS-4000 CD Conductivity Detector Budite spremni za bilo koju aplikaciju ionske kromatografije (IC), od metoda s jednom kolonom s izraženom pozadinskom matricom do utvrđivanja kontaminanata u ultra-čistoj vodi. Thermo Scientific ™ Dionex ICS-4000 CD obavlja analize za vrlo visoke ili niske koncentracije uz veliku osjetljivost, nisku razinu buke i bez zamorne promjene raspona.
Dionex™ ICS-5000+ CD Conductivity Detector Budite spremni za bilo koju aplikaciju ionske kromatografije (IC), od metoda s jednom kolonom s izraženom pozadinskom matricom do utvrđivanja kontaminanata u ultra-čistoj vodi. Thermo Scientific ™ Dionex ICS-5000+ CD obavlja analize za vrlo visoke ili niske koncentracije uz veliku osjetljivost, nisku razinu buke i bez zamorne promjene raspona.
Dionex™ ICS-4000 ED Electrochemical Detector Dobivajte niži pozadinski šum pomoću Thermo Scientific ™ Dionex ™ ICS-4000 ED elektrokemijskog detektora, koji ima optimiran protok i volumen za amperometrijsku detekciju visokih performansi u kapilarnoj i analitičkoj ionskoj kromatografiji.
Dionex™ ICS-5000+ ED Electrochemical Detector Dobivajte niži pozadinski šum pomoću Thermo Scientific ™ Dionex ™ ICS-5000+ ED elektrokemijskog detektora, koji ima optimiran protok i volumen za amperometrijsku detekciju visokih performansi u kapilarnoj i analitičkoj ionskoj kromatografiji. Detektor je sada čak lakši za korištenje s opcionalnom, paladijum-vodik referentnom elektrodom za koju nije potrebna kalibracija.
Dionex™ ED50A Electrochemical Detector Cells Otkriva ugljikohidrate, aminokiseline (na zlatnoj radnoj elektrodi), cijanid, bromid, jodid, tiocijanat, sulfid, tiosulfat (na srebrnoj elektrodi), alkohole, aldehide, ketone, karboksilne kiseline (na platinastoj elektrodi) i kateholamine. Također, detektira aminokiseline koje sadrže S i elektroaktivne DNA baze i derivate (na ugljičnoj elektrodi).
PDA photodiode array IC detector Dobijte najviše podatke o optičkoj apsorpciji pomoću Thermo Scientific ™ Dionex ™ ICS-Series PDA Photodiode Array detektora. Dobit ćete izvrsne performanse visoke rezolucije iz punog UV-Vis spektra. Dostupne su različite protočne ćelije kompatibilne s ionskom kromatografijom.
VWD variable wavelength IC detector Dobivajte izuzetnu osjetljivost za rutinske primjene ionske kromatografije s Thermo Scientific ™ Dionex ™ ICS-Series VWD detektorom u konfiguraciji s jednim ili četiri kanala valnih duljina. Radite bez brige o kontaminaciji metalima s dostupnim Thermo Scientific ™ PEEK ™ protočnim ćelijama. Istovremeno možete dobiti rezultate do četiri različite valne duljine pomoću mogućnosti praćenja više valnih duljina.
Dionex™ ICS-4000 QD Charge Detector and Cell Thermo Scientific ™ Dionex ™ ICS-4000 QD detektor i ćelija prvi je svjetski detektor naboja za ionsku kromatografiju. U kombinaciji s konduktivnosti, pruža poboljšanu identifikaciju pikova i analiza čistoće pikova. Dionex QD koristi tehnologiju utemeljenu na membrani i detektira ione razmjerno njihovom naboju i koncentraciji. On proizvodi do tri puta veći signal za trostruko nabijene ione, npr. Fosfat, od iona s jednim nabojem kao što je klorid. Ioni s istim nabojem i koncentracijom daju sličan odgovor, omogućujući pouzdanu kvantifikaciju poznatih i nepoznatih spojeva sa jednim standardom. Dionex QD je prikladan za analizu fosfata u uzorcima iz okoliša, organske kiseline u hrani i pićima i amina u kemikalijama.

Brošure i tehničke specifikacije

ICS-4000

ICS-5000+

QD detektor

 

Korisni linkovi

Learning centers

Analyte Guru – baza aplikacija

Sažetak pojmova iz kromatografije

AppsLab Library – analitičke aplikacije

Unity lab services baza znanja

Chromatography Data Systems

Mobilna aplikacija