XXII. ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP VODA I JAVNA VODOOPSKRBA

Mapa nije raspoloživa

Date/Time
Date(s) - 02/10/2018 - 05/10/2018
12:00 am

Categories


Zdravstvena ispravnost bazenskih voda je važna u zaštiti zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti. Na razini Europske unije ne postoji zakonodavni okvir koji regulira ovo područje, već ga svaka zemlja članica definira na nacionalnoj razini. Stručna je javnost u Republici Hrvatskoj upozoravala na propuste koji se događaju zbog nedostatka zakonodavnog okvira, stoga je upravo na opetovane zaključke okruglih stolova s prethodnih znanstveno-stručnih skupova Voda i javna vodoopskrba 2012. godine donijet prvi nacionalni propis o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, koji je izmijenjen i dopunjen 2014. godine (Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, NN 107/12, 88/14).

Hrvatska je turistički orijentirana zemlja s velikim brojem bazena punjenih slatkom ili morskom vodom, a velik je broj i termalnih bazena. Plivanje i kupanje u bazenima ima pozitivne zdravstvene učinke, međutim ako se bazenima i bazenskim kupalištima ne upravlja dobro ili se kupači ne pridržavaju higijenskih pravila, moguća je izloženost kemijskom i mikrobiološkom onečišćenju.

Uvažavajući činjenicu da se bazeni pune vodama različitog kemijskog sastava, da su dostupne različite tehnologije obrade voda, da su u upotrebi različita sredstva za dezinfekciju voda, a da istovremeno raste broj bazena (bilo privatnih bilo javnih) kao i broj kupača, želimo otvoriti raspravu o temi bazenskih voda, i sagledati podatke i iskustva stečena provedbom monitoringa bazenskih voda nakon petogodišnje primjene Pravilnika da bi se i dalje unapređivala kvaliteta bazenskih voda i štitilo zdravlje kupača.

Kao i svih dosadašnjih godina, Skup je otvoren svim ostalim aktualnim temama koje su zanimljive stručnjacima i znanstvenicima koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom.

 

Saznajte više!

Možda Vas zanima i ovo